Zwangerschapsuitkering voor ZZP-ers

Als zelfstandig ondernemer heb je recht op een uitkering van ten minste 16 weken tijdens en na je zwangerschap. Deze uitkering heet de Zelfstandig en Zwanger-regeling (ZEZ).

Voorwaarden ZEZ

Je komt in aanmerking voor een ZEZ als je voldoet aan 1 van de volgende voorwaarden:

  • Je bent zelfstandige met of zonder personeel.
  • Je bent zelfstandig beroepsbeoefenaar, bijvoorbeeld freelancer, artiest, huisarts, alfahulp of particuliere huishoudelijke hulp.
  • Je bent meewerkend echtgenote/partner van een zelfstandige.

ZEZ en de urennorm

Als je in het kalenderjaar voordat je zwangerschapsuitkering ingaat ten minste 1.225 uur als zelfstandige hebt gewerkt, ontvangt je de maximale uitkering. De maximale uitkering is gelijk aan het minimumloon. Werkte je in dat jaar minder dan 1.225 uur, dan is je uitkering lager. De hoogte van de ZEZ is dan afhankelijk van je winst in dat jaar. Dat geldt ook als je meewerkend echtgenote of partner bent.

Vrijwillig verzekerd bij UWV

Als je een vrijwillige verzekering voor de Ziektewet heeft afgesloten bij uitkeringsinstantie UWV, kun je ook recht hebben op een ZEZ-uitkering. Je krijgt dan alleen een ZEZ-uitkering als die hoger is dan het bedrag waarop je recht hebt op grond van je vrijwillige verzekering.

Aanvullende verzekering arbeidsongeschiktheid

Heb je bij een verzekeringsmaatschappij een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) afgesloten? Dan ontvangt je van deze verzekering vaak ook een uitkering bij zwangerschap. Dit heeft geen invloed op de ZEZ-uitkering. Wel kan het zijn dat je verzekeraar de uitkering vermindert als je ook een ZEZ-uitkering ontvangt. Vraag dit na bij je verzekeraar.

Ingangsdatum ZEZ

De periode waarin je een ZEZ-uitkering ontvangt, is ten minste 16 weken. De periode gaat in 6 tot 4 weken voor de dag na je vermoedelijke bevallingsdatum. Je hebt altijd recht op minstens 10 weken ZEZ-uitkering na uw bevalling.

Aanvragen ZEZ-uitkering

Je vraagt de uitkering uiterlijk 2 weken voor de gewenste ingangsdatum aan bij het UWV. Met de aanvraag stuur je de zwangerschapsverklaring van ons mee. Het UWV kan je ook vragen naar kopieën van belastingaanslagen.

Bron: Rijkoverheid.nl

" Labor is the only blind date where you know you will meet the love of your life "

" The moment the child is born, the mother is also born "

" You cannot buy happiness. Happiness is born "

" A baby is born with a need to be loved - and never outgrows it "

" A child is a love that lasts a lifetime "

" Sometimes the littlest things take up the most room in your heart "

" A new baby is like the beginning of all things - wonder, hope a dream of possibilities "